Browse By

Ngôi nhà trên sa ma không cần đến điện

Cuộc sống trên sa mạc luôn ngập tràn ánh nắng nên có thể tận dụng làm năng lượng. Công ty VALI Homes đã thiết kế 1 tòa nhà ở bang Arizona (Mỹ) không cần sử dụng điện. Tòa nhà được thiết kế tận dụng tối